top of page

ARTSPOKALYPSA III: Lowmoe + Nina Farrina + další

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
ARTSPOKALYPSA III: Lowmoe + Nina Farrina + další
ARTSPOKALYPSA III: Lowmoe + Nina Farrina + další

08 Dec 2022, 19:00

Praha 7, ostrov Štvanice, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česko

Apokalypsa [apɔkalɪpsa] (z řec. apokalypsis = zjevení, odhalení) – pojem, pod kterým bývá chápán konec tohoto světa, zmrtvýchvstání vyvolených a věčná záhuba zatracených

Jste vyvolení nebo zatracení?

Odpověď na tuto otázku znát nemusíš. V pořadí již třetí ARTSPOKALYPSA je akcí pro každého s touhou zažít nezapomenutelný apokalyptický večer/noc/ráno, ale především na ní přivítáme nové prváky!

Vlna elektroniky, techna i rapu – drinky – temná vize světa. Máme něco dodávat?

▻ Termín 8. 12. 2022

▻ Místo Fuchs2, ostrov Štvanice

▻ Program 19:00 Doors Lowmoe + Nina Farrina + další interpreti i podrobný program bude odhalen postupně.

▻ Vstupenky v předprodeji na síti GoOut: bit.ly/3FYWOAr

Doufáme, že konec světa bude ještě na chvíli odložen a uvidíme se 8. 12. 2022 ve Fuchs2!

ENGLISH version below _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ARTSPOKALYPSA III / 8. 12. 2022 / Fuchs2

Apocalypse [apɔkalɪps] (from Greek apokalypsis = revelation, unveiling) - a term used to understand the end of this world, the resurrection of the elect and the eternal destruction of the damned

Are you the elect or the damned?

You don't have to know the answer. The third ARTSPOKALYPSA is an event for everyone with the desire to experience an unforgettable apocalyptic evening/night/morning, but most importantly we will welcome new freshmen!

A wave of electronica, techno, rap - drinks - a dark vision of the world. Do we have anything to add?

▻ Date 8. 12. 2022

▻ Place Fuchs2, Štvanice

▻ Program 19:00 Doors

Lowmoe + Nina Farrina + other performers and detailed program will be revealed gradually

▻ Tickets on pre-sale on GoOut: bit.ly/3FYWOAr

We hope the end of the world will be postponed for a while and we will see you on 8. 12. 2022 in Fuchs2!

Share This Event

bottom of page