top of page
2021

LOOK UP GALLERY

Fuchs2 pracuje s řadou výtvarných umělců, kteří pracují na atmosféře a light designu jednotlivých hudebních produkcích. V roce 2020 vznikla v rámci širší spolupráce dočasná umělecká instalace na střeše budovy od Jana Poše. V roce 2021 byla doplněna prostorovým objektem Jana Zdvořáka, obměněna v roce 2022 instalací Lukáše Kalivody. Jde o nabídku prostoru pro umělce, kteří dostávají šanci oslovit nejen návštěvníky klubu a kolemjdoucí, ale především všechny, kdo se denně ocitají v pasti automobilových kolon Severojižní magistrály.

fuchs2

OPEN CALL

Kulturní platforma Fuchs2 ve spolupráci s Poslední generací a Culture for Future vyhlašuje otevřenou neanonymní výzvu na návrh a realizaci uměleckého objektu či přiměřeného umělecko-architektonického zásahu na střeše hudebního klubu Fuchs.

 

Deadline pro podání přihlášek je 10. 12. 2023. Realizace návrhu se předpokládá na začátku roku 2024 a doba trvání od 3 do

6 měsíců.

 

Témata: doprava, klimatická krize, udržitelnost, pohyb, smog, klimatický plán, dopravní nehody

 

Zadání a kontext místa: 

Střecha hudebního klubu Fuchs2 se již několikrát stala prostorem pro objektové instalace současných českých umělců. Výtvarným open callem tuto možnost otevíráme celé umělecké scéně a zároveň zasazujeme do kontextu místa i aktuálních témat. 

V Praze se každoročně zvyšuje stupeň automobilizace, ke konci roku 2022 připadal v Praze jeden registrovaný osobní automobil na 1,4 obyvatele včetně dětí a důchodců. Nejkřiklavějším dokladem přehlcení města individuální automobilovou dopravou (IAD) je právě severojižní magistrála, u které se na ostrově Štvanice nachází budova Fuchsu a kolem které projede denně 67 tisíc aut. Samotná magistrála se dočkala už několika studií a návrhů, jak “dálnici” vedoucí historickým centrem města přetvořit na městský bulvár, ale žádný z nich nebyl ani z části realizován. Na dohled od Štvanice je například i Ministerstvo dopravy. Jak hlavní město Praha, tak Ministerstvo dopravy přehlcení města individuální automobilovou dopravou (IAD) dostatečně neřeší - uměleckou intervencí se snažíme upozornit na neudržitelnost IAD a případně poukázat na možná udržitelnější řešení osobní přepravy ve městě.

Více infromací o výzvě najdete v přílohách.

OPEN CALL     PŮDORYS STŘECHY       PRŮŘEZ BUDOVY         VÝSLEDKY OPEN CALLU 

bottom of page