top of page

Conference on nothing in arts and science

Registration is closed
See other events
Conference on nothing in arts and science
Conference on nothing in arts and science

22 Sept 2023, 18:00

Praha 7, ostrov Štvanice, Holešovice, 170 00 Praha 7, Czechia

Konference v nočním klubu, která se vymkne kontrole.

PARTY - SETKÁNÍ - DISKUSE - INSTALACE - PERFORMANCE

Kde se setkává současné umění s moderní vědou? Připojte se k našemu experimentu Konference o ničem, kde si budeme tuto otázku zodpovídat.

Jedna noc jako výsledek ročního unikátního dialogu mezi profesionálními umělci a vědci. Uvidíte sérii performancí s ambiciózním cílem: nic. Jakmile se společně dostaneme k ničemu, nastane čas pro čistý stůl a emergenci nového. Konference končí, začíná nekonečný coffee break, přichází hudba sfér. Ozve se hlas pro nová spojení, inspirativní rámce a sdílení znalostí napříč společností.

Nechte se vtáhnout do prázdna. Nastolíme nové kosmologické pořádky, nové začátky. Přijďte si popovídat, pohrát, na party.

UMĚLCI: Aleksandra Vajd, Anetta Mona Chişa, Vojtěch Radakulan, Richard Loskot, Jimena Canalez

VĚDCI: Michal Malinský, Mariateresa Crosta, Oldřich Semerák, Hana Čížková, Tomáš Mančal, Elvia Wilk

DJs: mezi patry klid, NDRX, ARNII, NINA FARRINA + TBA (Heartnoize Promotion & Fuchs2)

PROGRAM 18:00–22:00 Konference v nočním klubu 19:00–21:30 Konferenční příspěvky 21:30–22:00 Nic 22:00–05:00 Nekonečný coffee break SALO bar 20:00–01:00 Instalace

Předprodej: 160 Kč + poplatky pro akademiky a studenty 200 Kč + poplatky základní vstupné https://goout.net/.../conference-on-nothing-in-arts.../eont/

A nightclub conference that gets out of control.

PARTY - MEETING - DISCUSSION - INSTALLATION - PERFORMANCE

Where does contemporary art meet modern science? Join our experiment Conference on Nothing where we will answer this question.

One night as a result of a year-long unique dialogue between professional artists and scientists. You will see a series of performances with an ambitious goal: nothing. Once we get to nothing together, it will be time for a clean slate and the emergence of the new. The conference ends, the endless coffee break begins, the music of the spheres arrives. A voice for new connections, inspiring frameworks and knowledge sharing across society is heard.

Let us drag you into the void. We will establish new cosmological orders, new beginnings. Come and talk, play, party.

ARTIST: Aleksandra Vajd, Anetta Mona Chişa, Vojtěch Radakulan, Richard Loskot

SCIENTISTI: Michal Malinský, Mariateresa Crosta, Oldřich Semerák, Hana Čížková, Tomáš Mančal

DJs: NDRX, ARNII, NINA FARRINA + TBA (Heartnoize Promotion & Fuchs2)

LINE UP 18:00–22:00 The Night-Club Conference 19:00–21:30 Conference Contribution 21:30–22:00 Nothing 22:00–05:00 The Infinite Coffee Break SALO bar 20:00–01:00 Installation

Presale: 160 CZK + fees for academics and students 200 CZK + fees for the public https://goout.net/.../conference-on-nothing-in-arts.../eont/

Share This Event

bottom of page