top of page

DUB CLUB PRAGUE #4

King Alpha Sound System feat. Fikir Amlak

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
DUB CLUB PRAGUE #4
DUB CLUB PRAGUE #4

18 Jan 2020, 21:00 – 19 Jan 2020, 05:30

Praha, Praha, Česko

FB EVENT

TICKETS

TICKETS /// PRESALE STARTS: 18. 10. - at 12:00 ☝️ 

1/ Early bird = 290.- (cca 11 euro)  

2/ Standard = 330.- (cca 12,5 euro) 

3/ At the door = 350.- (cca 13,5 euro)

DOORS open: 21:00 KING ALPHA S.S. starts: 22:00 CURFEW - 05:00 or later  

King Alpha Sound System je top elitní soundsystem, který v západním Londýně v roce 2004 založili brethrens RAS JOSEPH a RAS PETER. Celá historie soundu je obestřena rouškou tajemna. JOSEPH se narodil v africké Ghaně a do Londýna se přestěhoval v roce 1991. V roce 2002 se začal věnovat hudební produkci. Jeho první autorský release se datuje do roku 2007, kdy na vlastním labelu KING ALPHA vydal kolaboraci s Empress Shema “Empress Dub / Queen Omega version". K dnešnímu dni vyšlo na KA 10 vinylů, mezi kterými se nachází například ikonický track Salute s Empress Black Omolo (kterou jste mohli vidět a slyšet na Dub Club Prague #2). Jejich nekompromisní produkci ale najdete i u dalších renomovaných labelů - za zmínku stojí například legendární Jah Tubbys nebo Roots Youth. K dnešnímu dni čítá 33 vinylů. Klíčové je jejich propojení se severoamerickým labelem Akashic Records Reggae. To totiž způsobilo, že KING ALPHA začal produkovat instrumentální verze pro FIKIR AMLAK(a). Během 3 let spolu vydali 5 dlouhohrajících desek, z toho 3 v roce 2018. Tato série alb (v chronologickém pořadí) “SIMPLY WARRIOR”, “KEY TO THE UNIVERSE”, “AXUM”, “SOME DREAD” a “SELASSIE I GREAT” se velmi rychle stala naprosto klíčovou na poli současné dub music a úplně celá stojí za detailní poslech. KING ALPHA & FIKIR AMLAK nám na ní servírují to nejlepší ze svého umění a sebe samých, a postupně nám (za zvuku přísně těžkotonážního dubu) odhalují mystická tajemství člověka, této planety a celého Univerza. 

 

Fikir Amlak se narodil v Los Angeles rodičům afro/latinoamerického původu z karibského ostrova Portoriko. Svoji hudební kariéru nastartoval v roce 2002 v Kalifornii. Od samého počátku ve své tvorbě akcentoval hluboké spirituální poselství a odkaz k moudrosti rastafariánskyćh stařešinů, jejichž učení ho v mládí silně ovlivnilo. Jméno FIKIR AMLAK (v Amharštině znamenající “Jah Love”) bylo původně jméno kapely, kterou v USA založil, a stejně tak i jméno první dlouhohrající desky, kterou s kapelou v roce 2004 vydal. Následovala alba "Love Jah and Live” a “Seed of Zadok”, obě vydaná v roce 2005. Po nich FIKIR AMLAK na několik dlouhých let zmizel z hudební scény, aby oslavil velkolepý návrat v roce 2012, tentokrát už jako sólový umělec. Velmi záhy začal spolupracovat s Jah Youth Productions a labelem Black Lion Sounds, u kterého vydal svoji první solovou desku “The Lion lives” (2012). Během velmi krátké doby po svém comebacku se stává jednou ze zásadních a čím dál více vyhledávaných osobností globální dubové scény. Vydává řadu singlů u labelů jako Imperial Roots (na produkci Dan-I / znáte z Dub Club Prague #1) nebo Blackheart Warriors. Zásadním se stává jeho setkání s Mike B z Akashic Records, u kterého nahrává hned 6 dlouhohrajících desek (viz nahoře), včetně zatím posledního alba “Go A Chant”, nahraného opět s živou kapelou. Dohromady má na svém kontě 14 dlouhohrajících desek, 27 vinylů, a desítky singlů a EPs, včetně kolaborací s lidmi jako Akae Beka (Midnite), Ras Divarius nebo Russ D. (The Disciples). 

Neváhejte a doražte na DUB CLUB PRAGUE #4, který bude zároveň oslavou 1. narozenin Clubu (18. 1. 2019 - 18. 1 2020), a nechte se spolu s námi unést na vibracích kompletního KING ALPHA soundsystemu (6 scoops), který v ČR zahraje úplně poprvé. Přijďte si užít originální autorskou selekci a opravdu nespoutanou energii producenta RAS JOSEPH(a), doprovázeného hypnotickým zpěvem FIKIR AMLAK(a). Neváhejte - čeká nás další nezapomenutelná session!! ______________________________________________

King Alpha Sound System is a top class sound system founded in west London in 2004 by RAS JOSEPH a RAS PETER. The main man Joseph was born in Ghana and moved to London in 1991. He started to produce music in 2002. His first release - a collaboration with Empress Shema “Empress Dub / Queen Omega version" - was released on his own label KING ALPHA in 2007. Until today there are more than 10 vinyl records released on KA, with many iconic tracks such as #Salute with Empress Black Omolo (that you might know from Dub Club Prague #2) to name some. But his uncompromising production can also be found on other renowned labels - such as the legendary Jah Tubbys or Roots Youth. King Alpha's catalog currently counts 33 records. The crucial connection was made when he linked up with the North American label Akashic Records Reggae. This brought KING ALPHA to produce music for FIKIR AMLAK. Over the last 3 years, they released 5 long-playing records together. This album series  “SIMPLY WARRIOR”, “KEY TO THE UNIVERSE”, “AXUM”, “SOME DREAD” a “SELASSIE I GREAT” have quickly become a crucial part of contemporary dub music. On these records KING ALPHA & FIKIR AMLAK (accompanied by the sounds of heavy weight dub) are revealing the mystical secrets of Man, the Planet and the entire Universe. We pretty much recommend to listen that carefully and entirely. 

Fikir Amlak was born in Los Angeles to parents of afro/latino descent from the Caribbean island of Puerto Rico. He started his musical career in 2002 in California. From the very beginning, he accentuated a deep spiritual message in his music with a strong reference to the wisdom of rastafarian elders, whose teachings influenced him a lot in his youth. The name FIKIR AMLAK (meaning "Jah Love" in Amharic) was originally the name of the band he founded in the US, as was also the name of the first long-playing album he released with the band in 2004. This was followed by the albums "Love Jah and Live" and "Seed of Zadok", both released in 2005. After these, FIKIR AMLAK disappeared from the music scene for several long years to celebrate his spectacular comeback in 2012, this time already as a solo artist. He soon began working with Jah Youth Productions and Black Lion Sounds, where he released his first solo album “The Lion Lives” (2012). In a very short time after his comeback, he becomes one of the most important and increasingly sought-after personalities of the global dub scene. He has released a number of singles on labels such as Imperial Roots (produced by Dan-I, known to you from Dub Club Prague # 1) or Bhw RecordLabel. His meeting with Mike B from Akashic Records becomes crucial. Together they released 6 long-playing records (see above), including his latest album “Go A Chant”, recorded with a live band again. Altogether he has recorded 14 long-playing records, 27 vinyl records, tens of singles and EPs, including collaborations with people like Akae Beka (Midnite), Ras Divarius or Russ D (The Disciples). 

We would like to heartically invite you to DUB CLUB PRAGUE # 4 -  let's rally around in 1 I-nity and together get carried away by the vibrations of the full KING ALPHA sound system (6 scoops) that will play in Czech Republic for the very first time. Come and enjoy the original selection and the truly unrestrained energy of the producer RAS JOSEPH, accompanied by the hypnotic singing of FIKIR AMLAK. Wake the town and tell the people!! - another unforgettable session is ahead!! 

Share This Event

bottom of page